Regulamin Fotos-online


Administratorem danych w odniesieniu do wszelkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej strony internetowej jest

Centrum Fotografii Piotr Grzyb, e-mail: info@cfoto.pl., tel. 14 622 48 49

NIP 873-020-18-96;  Regon 850013958

Adres naszej strony internetowej to: https://cfoto.pl.

Użytkownik może odwiedzać naszą stronę internetową i korzystać z niej bez konieczności informowania nas, kim jest.

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe na naszej stronie internetowej pod adresem https://cfoto.pl.zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 (RODO). Do rejestracji klienta na stronie cfoto.fotos-online.pl  potrzebny jest login, hasło, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.  Jeśli użytkownik korzysta ze spersonalizowanych usług, to wykorzystujemy jego dane osobowe niezbędne do świadczenia takich usług przez cały okres rejestracji użytkownika, a następnie tak długo, jak będzie to wymagane lub dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Centrum Fotografii – Piotr Grzyb gromadzi wszystkie podawane dane tylko do własnego użytku (logowania użytkowników, realizacji zamówień, kontaktu z klientem, wysyłki newslettera). Dane i adresy użytkowników nie są sprzedawane innym firmom.

Dane udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności tylko w celu realizacji zamówienia.

Adresy i dane kontaktowe można edytować w zakładce „moje konto”.

Niektóre dane zbierane są automatycznie, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookie” („ciasteczka”) czy system „Google Analytics”.

Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane zgodnie z RODO i obowiązującym prawem.

Użytkownik ma możliwość usunięcia zarejestrowanego konta oraz rezygnacji z otrzymywania newslettera. W tym celu należy złożyć wniosek e-mailowy na adres info@cfoto.pl.

Dane informacyjne przesłane za pośrednictwem w formularza kontaktowego,  są przechowywane na potrzeby obsługi klienta przez nieokreślony czas, ale nie są wykorzystywane w celach marketingowych.