Kalibracja monitora


Kalibracja monitora do profilu FF_Frontier_Print_sRGB w programie Adobe Photoshop:

 

 1. Uwaga ! Nie każdy monitor da się dobrze skalibrować;
 2. Przed przystąpieniem do kalibracji zapisać aktualne ustawienia monitora: jasność, kontrast i RGB. W razie niepowodzenia można do tych ustawień wrócić.
 3. Kalibrację przeprowadzać w dobrych warunkach oświetleniowych – jasne światło otoczenia, dzienne lub zbliżone (ok. 5500K );
 4. Przygotować dwa zdjęcia testowe w formie „papierowej” (dostępne w naszym Zakładzie) i elektronicznej (dostępne w naszym Zakładzie lub na naszej stronie;
 5. Zainstalować profil FF_Frontier_Print_sRGB.icc (wg instrukcji…) ;
 6. Uruchomić Photoshop’a;
 7. W oknie „Ustawienia kolorów” sprawdzić czy wybrano a_profil_frontier;
 8. Otworzyć plik Kontrast.tif i regulować jasnością oraz kontrastem monitora do uzyskania możliwie najlepszego odwzorowania obrazu na monitorze do zdjęcia testowego;
 9. Otworzyć plik monitor.bmp i regulować parametrami RGB monitora do uzyskania możliwie najlepszego odwzorowania obrazu na monitorze do zdjęcia testowego;
 10. W razie potrzeby powtórzyć czynności opisane w pkt. 8 i 9;
 11. Przygotować własne próbki zdjęć i wykonać odbitki na papierze. Przy składaniu zlecenia należy zaznaczyć aby wykonać odbitki bez korekcji i bez autokorekcji;
 12. Skorygować ustawienia monitora do własnych próbek (wg. pkt. 3,8 i 9) i ew. przygotować próbki jeszcze raz;

 

Kalibrację monitora, można przeprowadzić  w dowolnym programie graficznym (z profilem barwnym lub bez profilu). Wystarczy wtedy postępować wg. punktów: 1,2,3,4,8,9,10,11 i 12.


 

Copyright Centrum Fotografii – Piotr Grzyb.

Autor niniejszego artykułu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku stosowania się do powyższych porad. Kopiowanie i wykorzystywanie tekstu bez zgody autora zabronione.