Profil kolorów (Photoshop)


 1. Pobrać paczkę do kalibracji z naszej strony;
 2. Rozpakować pliki na dysku lokalnym;
 3. Zainstalować profil FF_Frontier_Print_sRGB.icc przez naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na pliku profilu i wybranie „Zainstaluj profil”. Poprawnie zainstalowany profil powinien pojawić się w katalogu: C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color;
 4. Uruchomić Photoshop’a;
 5. W menu „Edycja” wybrać „Ustawienia kolorów” lub nacisnąć <Shft+Ctrl+K>;

Sposób PIERWSZY:

 • Przekopiować plik a_profil_frontier.csf do katalogu: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Color\Settings;
 • W oknie „Ustawienia kolorów” Nacisnąć przycisk „Wczytaj” i wskazać plik a_profil_frontier.csf;
 • Nacisnąć przycisk „OK”.

Sposób DRUGI:

 • W oknie „Ustawienia kolorów” zaznaczyć „Tryb Zaawansowany” ;
 • Z list „Przestrzenie robocze”:
  • RGB wybrać: „FF_Frontier_Print_sRGB. Fujifilm. Ver 1.0”,
  • CMYK wybrać: „U.S.Web Coated (SWOP) v2”,
  • Szary wybrać: „Grey Gamma 2.2”,
  • Dodatkowy wybrać: „Dot Gain 20%”,
 • Z list „Zasady zarządzania kolorem”:
  • RGB wybrać: „Konwertuj do roboczego RGB”,
  • CMYK wybrać: „Konwertuj do roboczego CMYK”,
  • Szary wybrać: „Konwertuj do roboczej Skali Szarości”,
 • Nacisnąć przycisk „Zapisz” i nazwać własne ustawienia np.: „a_profil_frontier”;
 • Nacisnąć przycisk „OK”.

6.Zamknąć Photoshop’a;

Teraz, po uruchomieniu Photoshop’a, wszystkie otwierane pliki będą się konwertować do profilu FF_Frontier_Print_sRGB. (Jeżeli w oknie „Ustawienia kolorów” / „Zasady zarządzania kolorem” / „Różnice profilów” zaznaczono „Pytaj przy …”, przy każdym otwieranym pliku pojawi się komunikat powiadamiający o różnicy w profilach barwnych.)

Uwagi:

 • Po zakończeniu edycji pliku, należy zapisać go z profilem  FF_Frontier_Print_sRGB;
 • Frontier 350/355 obsługuje pliki graficzne w formatach: jpeg, tiff i bmp;